Projekt “Instalacja fotowoltaiczna w firmie Halmar Sp. z o.o.”

10-08-2018 by Admin

Halmar Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą “Instalacja fotowoltaiczna w firmie Halmar Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w firmie Halmar Sp. z o.o.

 

Projekt dotyczy dotyczy budowy naziemnej instalacji fotowoltaicznej
o mocy 0,18 MW oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, na terenie firmy Halmar Sp. z o.o. przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2
w Stalowej Woli. Instalacja zostanie wpięta do sieci odbiorczej budynku zakładu. Moc instalacji dobrano do potrzeb firmy związanych m.in. z zasilaniem wózków widłowych oraz oświetlenia.

 

Przedsięwzięcie zostało wpisane do PGN jako działanie nr XXXII. Dzięki inwestycji nastąpi redukcja emisji CO2 o 156,05 Mg, a wartość wytworzonej energii zielonej w regionie wzrośnie o
189,16 MWh/rok.

 

Całkowita Wartość Projektu: 1 020 900,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 666 417,00 PLN