Polityka prywatności

W związku z obowiązującym w Polsce  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

1. HALMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarza następujące Państwa dane osobowe:

– imię, nazwisko i dane teleadresowe
– dane identyfikacyjne przyznane przez organy państwowe
– elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż, zakup towarów), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą, przeglądania naszej strony internetowej (pliki cookies) oraz aktywności na naszych profilach w mediach społecznościowych.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest HALMAR Sp. z o.o., ul. COP 2, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-23-49-537

3. Administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną na adres: rodospzoo@halmar.pl

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

– wykonania czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umów cywilno-prawnych, głównie w zakresie sprzedaży ,dostawy towarów, obsługi reklamacyjnej i gwarancyjnej. (art 6 ust. 1 lit. b RODO)

– wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą, np. w celach marketingowych i informacyjnych. (art. 6 ust.1 lit. a RODO)

– wykonywania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego, przepisów ubezpieczeń społecznych, przepisów rachunkowości lub archiwizacji (art6. ust. 1 lit. c RODO)

– realizowania prawnie uzasadnionych interesów Spółki, np. dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi. (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do:

– podmiotów świadczących usługi spedycyjne i ubezpieczeniowe, w celu realizacji dostawy towarów

– podmiotów i organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy)

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego sposobu przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienie skargi do organu nadzorczego,

– cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Państwa dane będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do wykonania umowy, uwzględniający dwuletni okres gwarancji na sprzedawane towary oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok